Уведомления

28.08.2019 року

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» Ідентифікаційний код 04012321, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 16 серпня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства) Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 9-30 до 10-40 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 12 серпня 2019 року.

 

Завантажити документ

 

26.07.2019 року

Текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ Дніпро»,

призначених на 15 серпня 2019 року

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ Дніпро»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ Дніпро» (надалі – Товариство або ПрАТ «ЗМК Укрсталь Дніпро»), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49019, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ударників, 54, ідентифікаційний код 01412851, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 15 серпня 2019 року об 11:00, за адресою: Україна, 49019, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, зал засідань.

Завантажити документ

 

26.07.2019 року

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» Ідентифікаційний код 04012321, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 16 серпня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства) Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 9-30 до 10-40 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 12 серпня 2019 року.

 

Завантажити документ


31.05.2019 року

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА

про придбання акцій в усіх власників акцій (далі- «вимога»)

Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експсриментальнии завод №20

цивільної авіації»

(ідентифікаційний код 01128498; місцезнаходження 03151, м. Київ пр-т Повітрофлотськии, 84а)

 

Завантажити документ

 

 

31.05.2019 року

ДОГОВІР №28.05.2019

рахунку умовного зберігання (ескроу)

АТ ТАСКОМБАНК' (далі «Банк»), що є платником податку на прибуток на загальних підставах, від імені якого діє Центральне відділення AT "ТАСКОМБАНК" в особі заступник директора відділення з операційної' роботи (за напрямком обслуговування клієнтів сегментів VIP мережі, VIP та Private banking) Центрального відділення AT "ТАСКОМБАНК" Маленчик Олени Григорівни, який діє на підставі Положення про Відділення та довіреності № 2141 від 05.10.2018, з однієї сторони, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «TAC ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ліцензія Державної' комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Рішення № 641, видане «07» червня 2016 року (строк дії ліцензії - з «08» вересня 2016 р. - необмежений), що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» (далі - «Клієнт»), що є платником податку на загальних підставах в особі Директора БолотІної Світлани Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, які далі іменуються «Сторонами» і кожний окремо «Стороною», у зв'язку із придбанням Клієнтом, у відповідності до ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», акцій (Публічне акціонерне товариство «Дослідно - експериментальний завод № 20 цивільної авіації», код ЄДРПОУ 01128498), уклали цей Договір рахунку умовного зберігання (ескроу) (надалі по тексту - «Договір») про наступне:

Завантажити договір

 

11.04.2019 року

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

ІМ. А. М. КУЗЬМІНА»

місцезнаходження якого: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя,

вул. Південне шосе, буд.81

 

повідомляє акціонерів про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів   ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», що відбудуться 23 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за  адресою: 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія Товариства, у залі засідань Прокатного цеху (прохід до цеху крізь центральну заводську прохідну) шляхом включення додаткових питань та проектів рішень до них.


Завантажити повідомлення

 

11.04.2019 року

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ЗМІНИ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»


ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

Приватне  акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», ідентифікаційний код 01128498, адреса: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А (надалі – Товариство), повідомляє, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на вимогу акціонера, який є власником більш ніж 5 відсотків простих іменних акцій Товариства, до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 22 квітня 2019 р. о 12 годині 00 хвилин за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-їдальня співдружності «Артек - Лісовий», було включено нове питання та  проект рішення по ньому

Завантажити повідомлення

 

25.03.2019 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

код ЄДРПОУ 05761614

місцезнаходження: Україна, 84610, Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10

(надалі також ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»).

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» повідомляє про проведення 26 квітня 2019 року о 13 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актова зала № 1 річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

Завантажити повідомлення

 

21.03.2019 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

 

Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» Ідентифікаційний код 04012321, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 23 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства) Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 9-30 до 10-40 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 17 квітня 2019 року.

 

 

Завантажити повідомлення

 

18.03.2019 року

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

ІМ. А. М. КУЗЬМІНА»

місцезнаходження якого: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя,   вул. Південне шосе, буд.81

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів    ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», що відбудуться 23 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за  адресою: 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія Товариства, у залі засідань Прокатного цеху. Прохід до цеху крізь центральну заводську прохідну.

Завантажити повідомлення

 

14.03.2019 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства

«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»

(код ЄДРПОУ 01128498, місцезнаходження 03151, м. Київ,пр-т Повітрофлотський, 94А)

Повідомляємо, що «22» квітня 2019 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-їдальня співдружності «Артек - Лісовий», відбудуться річні Загальні збори акціонерів (далі - Збори) Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі – Товариство).

Завантажити повідомлення

 

 

14.03.2019 року

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ Дніпро»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ Дніпро» (надалі – Товариство або ПрАТ «ЗМК Укрсталь Дніпро»), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 54, код ЄДРПОУ 01412851, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 16 квітня 2019 року об 11:00, за адресою: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, зал засідань.

Завантажити повідомлення

 

06.03.2019 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

(далі за текстом – АТ  «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»),

місцезнаходження якого: Україна,73000, м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5


Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться 04 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5, поверх 5, зала селекторних нарад. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5, поверх 5, зала селекторних нарад.

Завантажити повідомлення


 

11.02.2019 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

 

Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»

(код ЄДРПОУ 01128498, місцезнаходження 03151, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 94А)

 

Повідомляємо, що «25» лютого 2019 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»,
приміщення «Клуб-їдальня співдружності «Артек - Лісовий», відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів (далі - Збори) Приватного акціонерного товариства
«Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»  (далі – Товариство).

 

Завантажити повідомлення

 

02.01.2019 року

Повідомлення

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»,  які оголошуються на 31 січня 2019 р.

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

(далі за текстом – АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)

місцезнаходження якого: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (надалі – «Загальні збори»), відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», що відбудуться 31 січня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5, поверх 5, зала селекторних нарад.

Завантажити повідомлення


26.12.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

 

Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» Ідентифікаційний код 04012321, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 11 січня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства) Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 9-30 до 10-40 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 04 січня 2019 року.


Завантажити повідомлення

 

26.11.2018 року

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ Дніпро»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ Дніпро» (надалі – Товариство або ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО»), з місцезнаходженням за адресою Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 54, код ЄДРПОУ 01412851, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 12 грудня 2018 року об 11:00, за адресою: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, зал засідань.

Завантажити повідомлення

 

 

 

 

30.10.2018 року

Договір №575951/25/10/18 рахунку умовного зберігання (екскроу) від 25.10.2018 р. Завантажити договір

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ "Дніпровагонмаш" Завантажити вимогу

 

 

 

 

29.10.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» (скорочено ПрАТ «Дніпровагонмаш»), ідентифікаційний код 05669819, повідомляє  про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш». Місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Українська, буд. 4.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 12.12.2018 року о 10-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область,  м. Кам’янське, пр. Аношкiна, буд. 142,  зал,  2 поверх.


Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: 12.12.2018 року з 09-00 до 09-45 годин за місцем проведення загальних зборів.

Завантажити повідомлення


 

 

 

19.10.2018 року

Повідомлення акціонерам про можливість

реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії

Шановні акціонери

Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»

(код за ЄДРПОУ 01128498, місцезнаходження: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А)

Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» повідомляє, що позачерговими Загальними зборами акціонерів, які відбулись 09 жовтня 2018 року, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

 

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

Завантажити повідомлення

 

 

27.09.2018 року

Додаток

до протоколу Наглядової ради

ПрАТ «АБ «Столичний»

№ 11 від 06 вересня 2018 р.


Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями ПрАТ «АБ «Столичний»

Шановні акціонери!

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» (іменується також - Товариство), які відбулися 19 квітня 2018 року, було прийнято рішення:

1. Виплатити акціонерам Товариства дивіденди за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» у 2017 році на загальну суму 46 774 000,00 грн. (сорок шість мільйонів сімсот сорок тисяч гривень нуль копійок).

2.    Розмір нарахованих за результатами роботи Товариства у 2017 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,65 грн.(нуль гривень шістдесят п’ять копійок).

3.    У відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядовій раді доручено встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства у 2017 році, а також порядок і строк їх виплати. Наглядовою радою Товариства (протокол № 11 від 06 вересня 2018  року) було прийнято рішення:

-  Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році, скласти станом на 24 годину 00 хвилин 21 вересня 2018 р.

-  Виплату дивідендів за простими акціями здійснити  відповідно до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному станом на  24 годину 00 хвилин 21 вересня 2018 року.

-  Виплату дивідендів провести в термін з 21 вересня 2018 року по 19 жовтня 2018 року включно через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Завантажити повідомлення

 

 

10.09.2018 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»

(код за ЄДРПОУ 01128498, місцезнаходження: 03151, м.Київ, Повітрофлотський проспект, 94А),


Повідомляє, що «09» жовтня 2018р. о 12  годині 00 хвилин за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-їдальня співдружності «Артек - Лісовий» відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі – Товариство).


Завантажити повідомлення

 

 

 

01.11.2017 року

Шановні депоненти!

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що наказом №10 від 31.10.2017 року затверджено зміни до тарифів на депозитарні послуги, які надає Депозитарна установа ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» для Депонентів-юридичних осіб-нерезидентів, які вступають в силу з 01.11.2017 року.

 


01.09.2017 року

Шановні депоненти!

Звертаємо Вашу увагу на те, що наказом №8 від 31.08.2017 року затверджено зміни до тарифів на депозитарні послуги, які надає Депозитарна установа ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» для Депонентів-юридичних та фізичних осбі, які вступають в силу з 01.10.2017 року.


 

01.07.2017 року

Шановні депоненти!

Доводимо до Вашого відома, що Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148  від 07.03.2017 р. «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» внесені зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, які пов’язані із порядкомнаправлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему.

Повідомляємо Вам, що у разі прийняття акціонерним товариством, власником акцій яких Ви є, рішення про направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему  повідомлення направляється одним із таких способів:

- в електронному вигляді з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування / відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента;

- шляхом направлення з номера телефону для направлення повідомлень текстового повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення, на номер контактного мобільного телефону депонента, якому направляється повідомлення, що зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування / відкриття рахунку в цінних паперах.

У разі невчинення депонентами необхідних дій для приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах у відповідність до цього рішення та відсутності в анкетах рахунку в цінних паперах та/або договорах про обслуговування / відкриття рахунку в цінних паперах інформації про адреси електронної пошти депонентів та/або контактні номери їх мобільних телефонів (у тому числі відсутності актуальної інформації) повідомлення будуть розміщені відповідно до вимог чинного законодавства на власний веб-сторінці нашого Товариства.

Враховуючи відповідні зміни чинного законодавства повідомляємо про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах та актуалізацію даних анкети рахунку в цінних паперів з обов’язковим повідомленням адреси електронної пошти та контактного мобільного телефону.

Просимо Вас належним чином засвідчити (підписати) зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та документи щодо внесення змін до рахунку в цінних паперах та направити їх нашому Товариству поштою або надати безпосередньо за місцезнаходженням нашого Товариства: вул. Симона Петлюри, будинок 30, м. Київ, 01032.

Всі довідки можна отримати за телефоном: (044) 584-38-28.