Уведомления

26.11.2018 року

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ Дніпро»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ Дніпро» (надалі – Товариство або ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО»), з місцезнаходженням за адресою Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 54, код ЄДРПОУ 01412851, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 12 грудня 2018 року об 11:00, за адресою: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, зал засідань.

Завантажити повідомлення

 

 

 

 

30.10.2018 року

Договір №575951/25/10/18 рахунку умовного зберігання (екскроу) від 25.10.2018 р. Завантажити договір

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ "Дніпровагонмаш" Завантажити вимогу

 

 

 

 

29.10.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» (скорочено ПрАТ «Дніпровагонмаш»), ідентифікаційний код 05669819, повідомляє  про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш». Місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Українська, буд. 4.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 12.12.2018 року о 10-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область,  м. Кам’янське, пр. Аношкiна, буд. 142,  зал,  2 поверх.


Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: 12.12.2018 року з 09-00 до 09-45 годин за місцем проведення загальних зборів.

Завантажити повідомлення


 

 

 

19.10.2018 року

Повідомлення акціонерам про можливість

реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії

Шановні акціонери

Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»

(код за ЄДРПОУ 01128498, місцезнаходження: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94А)

Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» повідомляє, що позачерговими Загальними зборами акціонерів, які відбулись 09 жовтня 2018 року, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА» шляхом емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

 

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

Завантажити повідомлення

 

 

27.09.2018 року

Додаток

до протоколу Наглядової ради

ПрАТ «АБ «Столичний»

№ 11 від 06 вересня 2018 р.


Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями ПрАТ «АБ «Столичний»

Шановні акціонери!

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» (іменується також - Товариство), які відбулися 19 квітня 2018 року, було прийнято рішення:

1. Виплатити акціонерам Товариства дивіденди за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» у 2017 році на загальну суму 46 774 000,00 грн. (сорок шість мільйонів сімсот сорок тисяч гривень нуль копійок).

2.    Розмір нарахованих за результатами роботи Товариства у 2017 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,65 грн.(нуль гривень шістдесят п’ять копійок).

3.    У відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядовій раді доручено встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства у 2017 році, а також порядок і строк їх виплати. Наглядовою радою Товариства (протокол № 11 від 06 вересня 2018  року) було прийнято рішення:

-  Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році, скласти станом на 24 годину 00 хвилин 21 вересня 2018 р.

-  Виплату дивідендів за простими акціями здійснити  відповідно до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному станом на  24 годину 00 хвилин 21 вересня 2018 року.

-  Виплату дивідендів провести в термін з 21 вересня 2018 року по 19 жовтня 2018 року включно через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Завантажити повідомлення

 

 

10.09.2018 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»

(код за ЄДРПОУ 01128498, місцезнаходження: 03151, м.Київ, Повітрофлотський проспект, 94А),


Повідомляє, що «09» жовтня 2018р. о 12  годині 00 хвилин за адресою: 03179, м. Київ, Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», приміщення «Клуб-їдальня співдружності «Артек - Лісовий» відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (далі – Товариство).


Завантажити повідомлення

 

 

 

01.11.2017 року

Шановні депоненти!

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що наказом №10 від 31.10.2017 року затверджено зміни до тарифів на депозитарні послуги, які надає Депозитарна установа ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» для Депонентів-юридичних осіб-нерезидентів, які вступають в силу з 01.11.2017 року.

 


01.09.2017 року

Шановні депоненти!

Звертаємо Вашу увагу на те, що наказом №8 від 31.08.2017 року затверджено зміни до тарифів на депозитарні послуги, які надає Депозитарна установа ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» для Депонентів-юридичних та фізичних осбі, які вступають в силу з 01.10.2017 року.


 

01.07.2017 року

Шановні депоненти!

Доводимо до Вашого відома, що Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148  від 07.03.2017 р. «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» внесені зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, які пов’язані із порядкомнаправлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему.

Повідомляємо Вам, що у разі прийняття акціонерним товариством, власником акцій яких Ви є, рішення про направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему  повідомлення направляється одним із таких способів:

- в електронному вигляді з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування / відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента;

- шляхом направлення з номера телефону для направлення повідомлень текстового повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення, на номер контактного мобільного телефону депонента, якому направляється повідомлення, що зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування / відкриття рахунку в цінних паперах.

У разі невчинення депонентами необхідних дій для приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах у відповідність до цього рішення та відсутності в анкетах рахунку в цінних паперах та/або договорах про обслуговування / відкриття рахунку в цінних паперах інформації про адреси електронної пошти депонентів та/або контактні номери їх мобільних телефонів (у тому числі відсутності актуальної інформації) повідомлення будуть розміщені відповідно до вимог чинного законодавства на власний веб-сторінці нашого Товариства.

Враховуючи відповідні зміни чинного законодавства повідомляємо про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах та актуалізацію даних анкети рахунку в цінних паперів з обов’язковим повідомленням адреси електронної пошти та контактного мобільного телефону.

Просимо Вас належним чином засвідчити (підписати) зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та документи щодо внесення змін до рахунку в цінних паперах та направити їх нашому Товариству поштою або надати безпосередньо за місцезнаходженням нашого Товариства: вул. Симона Петлюри, будинок 30, м. Київ, 01032.

Всі довідки можна отримати за телефоном: (044) 584-38-28.